کلیدواژه‌ها = بار جانبی
تحلیل عددی شمع سرگیردار مدفون در خاک برای برآورد رابطه‌ی ظرفیت باربری جانبی

دوره 32.2، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 51-59

محمد علیایی؛ نرجس حسابی راد؛ منصور مصلی نژاد


بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌یی

دوره 2-30، شماره 3، مهر 1393، صفحه 85-95

جعفر بلوری بزاز؛ جواد کشاورز