کلیدواژه‌ها = خوردگی
بررسی خوردگی میلگردهای خاص در سازه های بتنی

دوره 39.2، شماره 3، آذر 1402، صفحه 123-130

10.24200/j30.2023.59659.3064

حسین نوذری؛ ارسطو ارمغانی؛ کمال رحمانی؛ صابر پیروتی


کربناسیون و پتانسیل خوردگی میلگرد در بتن متخلخل

دوره 32.2، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 109-114

آرمین منیرعباسی