کلیدواژه‌ها = پروژه‌های ساخت
مدل سازی پویا نیاز به نیروی کار در پروژه های ساخت

دوره 35.2، شماره 2.2، شهریور 1398، صفحه 69-79

10.24200/j30.2018.2152.2115

شاهین دبیریان؛ سروش عباس پور؛ مصطفی خانزادی


ارائه‌ی مدل تحلیل ریسک مبتنی بر سیستم‌های خبره‌ی فازی برای مدیریت پروژه‌های ساخت

دوره 32.2، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 61-70

بنفشه زهرایی؛ عباس روزبهانی؛ مصطفی میرشکاری


پیش‌بینی بهره‌وری نیروی انسانی و بررسی تأثیر آن در نحوه‌ی عملکرد پروژه

دوره 31.2، شماره 1.2، فروردین 1394، صفحه 101-110

فرناد نصیرزاده؛ پویا نوجه دهی