کلیدواژه‌ها = روش المان محدود
بررسی عددی تأثیر شکل مقطع ستون، مقاومت ملات و تعداد لایه‌های TRC بر رفتار لرزه‌ای ستون‌های بتنی مسلح

دوره 37.2، شماره 3.2، آذر 1400، صفحه 105-115

10.24200/j30.2021.57462.2911

نرگس آزادوار؛ مژده زرگران؛ فیاض رحیم زاده رفوئی؛ نادر خواجه احمد عطاری


مطالعه عددی و پارامتریک رفتار غیرخطی دیوار برشی مرکب سوراخدار

دوره 37.2، شماره 1.2، خرداد 1400، صفحه 13-23

10.24200/j30.2020.54966.2689

مهدی عبادی جامخانه؛ مسعود احمدی


پیش‌بینی رفتار گسیختگی شاه تیر مرکب با سخت کننده طولی و پیشنهاد روش برآورد ظرفیت برشی

دوره 32.2، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 21-32

علی اکبر حیات داودی؛ ایوب دهقانی؛ مجید قاسمی


بررسی اندرکنش گروه شمع با گسلش معکوس

دوره 32.2، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 31-38

محمد داودی؛ محمدکاظم جعفری؛ فاطمه احمدی


بررسی امکان کاربرد روش «زمان دوام» در تحلیل لرزه‌یی مخازن فولادی

دوره 24، شماره 46.1، اسفند 1387، صفحه 59-72

کیانوش سامانی‌پور؛ ابوالحسن وفائی؛ همایون پوراستکانچی؛ جعفر کیوانی