کلیدواژه‌ها = سونامی
شبیه سازی عددی تولید موج در یک تانک دارای حرکت دیواره و کف

دوره 37.2، شماره 2.1، شهریور 1400، صفحه 113-119

10.24200/j30.2020.54710.2663

حامد اختری شیشوان؛ ایرج میرزایی؛ نادر پورمحمود؛ سلیمان حمزه پور


شبیه‌سازی عددی بالاروی موج تک بر روی ساحل به روش بدون شبکه مبتنی بر توابع پایه نمایی

دوره 34.2، شماره 2.1، شهریور 1397، صفحه 111-122

10.24200/j30.2018.1349

سیدمهدی زندی آتشبار؛ امین رفیع زاده؛ احمد شانه ساززاده


مدل‌سازی عددی نیروهای وارده از طرف امواج بلند (سونامی) بر موج‌شکن‌های کیسونی

دوره 32.2، شماره 3.2، آذر 1395، صفحه 3-12

حسین نصیرائی؛ محمد حیدرزاده؛ مهدی شفیعی فر


ارزیابی سونامی‌خیزی و ارائه‌ی ساختار یک سامانه‌ی هشدار سونامی برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه‌ی اقیانوس هند

دوره 24، شماره 44، مهر 1387، صفحه 45-57

محمد حیدرزاده؛ محرم دولتشاهی پیروز؛ ناصر حاجی زاده ذاکر؛ محمد مختاری