کلیدواژه‌ها = بیلان انرژی
بررسی آثار استفاده از پوشش‌های تک‌لایه در مخازن سد‌ها در میزان تبخیر

دوره 35.2، شماره 3.2، آذر 1398، صفحه 23-33

10.24200/j30.2017.4935.2183

سهراب صالحی طرخورانی؛ محمد حسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی


برآورد تبخیر از مخزن سد دوستی با توسعه و کاربرد روشی جدید مبتنی بر بیلان انرژی

دوره 32.2، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 3-10

میثم مجیدی خلیل آباد؛ امین علیزاده؛ علیرضا فرید حسینی؛ مجید وظیفه دوست