کلیدواژه‌ها = تحلیل تاریخچه‌ی زمانی غیرخطی
بررسی رفتار لرزه‌یی قاب‌های فولادی در سطوح خطر مختلف با روش زمان دوام

دوره 2-28، شماره 4، دی 1391، صفحه 115-125

افشین فرهادی؛ همایون استکانچی؛ ابوالحسن وفائی؛ طیبه گلی