کلیدواژه‌ها = تحکیم
بررسی آزمایشگاهی فرسایش رسوب های چسبنده در حضور رسوب های درشت دانه بستر

دوره 36.2، شماره 3.2، آذر 1399، صفحه 19-28

10.24200/j30.2019.52750.2505

میلاد خواستار بروجنی؛ حسین صمدی بروجنی؛ مرضیه قاسمی؛ زهرا طاهری


بررسی ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاک رس بنتونیتی آلوده به گازوئیل

دوره 33.2، شماره 3.1، آذر 1396، صفحه 77-82

10.24200/j30.2017.20062

سیدمحمدعلی زمردیان؛ وحیدرضا رحیمی حقیقی