کلیدواژه‌ها = تحلیل عددی
تحلیل عددی شمع سرگیردار مدفون در خاک برای برآورد رابطه‌ی ظرفیت باربری جانبی

دوره 32.2، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 51-59

محمد علیایی؛ نرجس حسابی راد؛ منصور مصلی نژاد


تقویت دیوار برشی فولادی پس از ایجاد گشودگی

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 117-124

ابوالفضل عربزاده؛ مهرداد شفیعی علویجه


بررسی اندرکنش خاک ـ دیوار غیر مسلح زیرزمین

دوره 31.2، شماره 2.2، شهریور 1394، صفحه 79-86

رضا پورحسینی؛ نوید سلطانی


مقایسه‌ی رفتار سد خاکی با مصالح رس خالص و رس مخلوط در بارگذاری‌های مختلف

دوره 2-27، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 65-74

سینا ساسانیان؛ عباس سروش؛ حسین سلطانی جیقه


تحلیل عددی اندرکنش زمین و شالوده‌های بزرگ با در نظر گرفتن اثرات ابعاد شالوده

دوره 2-26، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 95-102

جهانگیر خزائی؛ سیدعبدالعظیم امیرشاه کرمی


تحلیل عددی اثرات لایه‌بندی بر انتقال امواجِ حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، فروردین 1388، صفحه 41-48

حسن بخشنده امنیه؛ عبدالرحیم جواهریان؛ کاظم نجم