کلیدواژه‌ها = --
ارائه‌ی روشی جدید در مدل کردن اثرات دینامیکی میدان مغناطیس بر مواد فرومغناطیس، با روش اجزاو محدود

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 43-50

اسماعیل فلاح چولابی؛ جواد شکرالهی مغانی


کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 51-58

سیدحسین ساداتی؛ محمدباقر منهاج؛ مهدی سبزه‌پرور


معرفی کتاب

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 127-129


چکیده انگلیسی مقالات

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 132-136


مطالعه آزمایشگاهی طرح ترمیم یک طرفه‌ی دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در زلزله

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 3-11

حمید رضا فرشچی؛ عبدالرضا سروقدمقدم


بررسی اثرات زبری بر کارایی آئرودینامیکی مقطع پره تور بین باد

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 49-58

محمدرضا سلطانی؛ فرشید عسکری سیدشکری؛ علی بخشعلی‌پورکلخوران


بازیابی یک بازوی مکانیک ماهر متحرک واژگون‌شده به کمک سیستم بینایی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 59-69

داود نادری؛ محمود کریمی؛ مهران ستاری


معرفی کتاب

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 119-121


معرفی کتاب

دوره 22، شماره 35، مهر 1385، صفحه 97-98


طبقه‌بندی زائدات جامد صنعتی و اهمیت ان در بازیافت و تعیین نوع مدفن مهندسی

دوره 22، شماره 33، تیر 1385، صفحه 55-65

علی پاک؛ مسعود تجریشی؛ حمید طاهری شهرآئینی


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 22، شماره 33، تیر 1385، صفحه 96-100


اثر عنصر مس و سرعتانجماد بر خواص مکانیک آلیاژ‌های AL_SI_CU_Mg

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 17-23

محمدعلی صفرخانیان؛ سیدمرتضی سیدریحانی؛ ناصر ورهرام


تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 41-48

مهدی رافتی جاویدان؛ شیوا خوشخویی؛ فرزاد خمامی‌زاده؛ کاظم حنایی


تحلیل بحران آب با نگرشی بر دانش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و آبخیزداری در ایران

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 22-32

ناصر طالب بیدختی؛ بهنام هوشیاری


معرفی کتاب

دوره 11، شماره 11، مهر 1374، صفحه 79-80


معرفی کتاب

دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، شهریور 1373، صفحه 74-77


خلاصه مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها

دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، شهریور 1373، صفحه 80-76


معرفی کتاب

دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، فروردین 1373، صفحه 64-68


در مصرف منابع انرژی، باید صرفه‌جویی کرد

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 68-69

شهروز دولتخواه