موضوعات = جداسازی لرزه ای
بررسی رفتار مکانیکی بتن حاوی مصالح بازیافتی بتن و لاستیک به عنوان پی جداساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.61549.3183

هاشم شریعتمدار؛ فاطمه آینه چی


پاسخ سازه های جداسازی شده با درز لرزه یی ناکافی

دوره 36.2، شماره 1.2، خرداد 1399، صفحه 85-97

10.24200/j30.2018.5558.2387

مصطفی مسعودی؛ مونا قلعه نوی


بررسی تأثیر استفاده از جداساز در عملکرد لرزه یی مخازن هوایی آب

دوره 35.2، شماره 1.2، خرداد 1398، صفحه 123-130

10.24200/j30.2018.1970.2047

اصغر وطنی اسکویی؛ بهزاد انتظاری