موضوعات = مهندسی خاک و پی
ارزیابی مقاومت برشی و میزان خردشدگی مخلوط ماسه ی کربناته و خرده لاستیک

دوره 35.2، شماره 1.1، خرداد 1398، صفحه 91-99

10.24200/j30.2018.1565.1872

نادر شریعتمداری؛ حسن عشقی نژاد؛ محسن نوروزی


پایش رانش زمین با استفاده از شبکه‌های حس‌گر بی‌سیم

دوره 33.2، شماره 3.2، آذر 1396، صفحه 137-147

10.24200/j30.2017.20115

سامان شورابی ثانی؛ منا کلاته عربی؛ علی اکبر خزاعی