مقاومت کششی دو‌نیم‌شدن ماسه تثبیت‌شده با سیمان و مسلح‌شده با الیاف ماسک صورت

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسنده

مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی مینودشت، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان، ایران.

10.24200/j30.2023.62194.3210

چکیده

باتوجه‌به همه‌گیری بیماری کرونا از سال 1398، استفاده از ماسک‌های صورت یکبار مصرف در میان عموم رواج یافته تا جایی که دفن یا استفاده مجدد از آن به یکی از معضلات زیست‌محیطی تبدیل شده است؛ در این راستا نمونه‌های ماسه سیمانی مسلح‌شده با مقادیر متفاوت الیاف ماسک در تراکم نسبی‌های گوناگون آماده و بعد از 7 روز عمل‌آوری، مقاومت کششی غیرمستقیم آن‌ها با استفاده از آزمایش دونیم‌شدن برزیلی مطالعه شده‌اند. نتایج حاصله نشان داد که افزودن درصد سیمان و تراکم نسبی تأثیر قابل‌توجهی بر بهبود شاخص مقاومت کششی ماسه‌های سیمانی دارد. درصد الیاف ماسک 25/0 درصد، مقدار بهینه الیاف اضافه‌شده است که مقاومت کششی در این درصد الیاف، بیشینه می‌باشند. پارامتر کلیدی (نسبت پوکی و درصد سیمان) تعریف و چندین رابطه تجربی برای تخمین مقاومت کششی نمونه‌های تثبیت و تسلیح‌شده با دقت بسیار خوب ارائه شده است. در نهایت درصد‌های بهینه الیاف ماسک پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Splitting tensile strength of cement-stabilized and face mask fiber-reinforced sand

نویسنده [English]

  • Hossein MolaAbasi
Civil Engineering, Minoodasht Faculty of Engineering, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Golestan, Iran
چکیده [English]

The tendency towards reinforcement of cement-treated sands with inclusion of fibers has increased in recent years. This is due to the fact that fibers reduce the brittle behavior and improve the mechanical properties of the sandy soil samples. Since 2019, because of the epidemic of coronavirus, the use of disposable face masks has become increasingly popular among the public to the extent that their burial, reproduction and reuse have become one of the major environmental problems. Therefore, in this research, an attempt has been made to reuse the mask fibers in the application of cement-reinforced sands. In this regard, samples with 2, 4, 6 and 8% cement contents, reinforced with different amounts of fibers (0, 0.25, 0.5 and 0.75%) in different relative densities (35%, 50%, and 70% sand) were prepared. After seven days of curing, the stabilized/reinforced specimens were subjected to a comprehensive series of Brazilian tensile splitting tests. Based on the results of these experiments, the synergetic influence of cement and mask fiber additives as well as the contribution of relative densities on the tensile strength parameters The results showed that the addition of cement percentage and increasing relative density have a significant effect on improving the tensile strength index of cement sands. The percentage of mask fibers 0.25% is the optimal amount of added fibers (the maximum tensile strength in this percentage of fibers). The key parameter (the ratio of porosity to cement content) definition and several empirical relations for estimating the tensile strength of reinforced and reinforced samples with very good accuracy are presented and the optimal percentages of mask fibers are suggested. Finally, it was observed that the use of fibers, especially in a cemented mixture, has highly positive effects on the tensile behavior of the samples by correcting the failure properties. Using disposable mask fibers instead of conventional fibers can substantially reduce disposal costs and environmental pollutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cemented sand
  • Disposable face mask
  • Tensile strength
  • Empirical correlations