بررسی آزمایشگاهی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای مسلح شده با میخ‌های مارپیچی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه قم

2 اداره کل اموال و املاک، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، گیلان، ایران

3 استادیار پایه 27 دانشگاه تفرش- تفرش - ایران

چکیده

در این مطالعه، با استفاده از آزمایش‌های میزلرزه به بررسی اثر نحوه‌ی چیدمان و طول میخ‌ بر عملکرد لرزه‌ای دیوارهای مسلح‌شده با میخ‌های مارپیچی پرداخته شد. نتایج نشان داد که اگر چه افزایش طول میخ‌ بطور همزمان در تمامی ردیفها سبب بهبود قابل توجهی در رفتار لرزه‌ای سیستم می‌شود اما می‌توان همین اثر بهبود دهنده را تنها با افزایش طول میخ‌ها در نیمه‌ی بالایی و تحتانی دیوار به ترتیب برای میخ‌های افقی و مایل بدست آورد. همچنین مشخص شد که کاربرد میخ‌های مایل به جای میخ‌های افقی یک راهکار مناسب برای کاهش بزرگ‌نمایی شتاب و تغییرات بوجود آمده در محتوی فرکانس می‌باشد. میزان اثربخشی این راهکار هنگام استفاده از میخ‌های کوتاه در نیمه‌ی فوقانی دیوار کاهش یافت و نهایتاً با کاهش طول میخ‌ها در سراسر ارتفاع دیوار به حداقل رسید. از سوی دیگر، میخ‌های نصب شده در نیمه‌ی پایینی دیوار بعنوان مؤثرترین المان‌های تسلیح بر عملکرد لرزه‌ای دیوارهای مسلح شده با میخ‌های افقی شناسایی شده درحالیکه در هنگام نصب مایل میخ‌ها این امر کاملاً معکوس بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation on the seismic behavior of helical-soil nailed walls

نویسندگان [English]

  • Majid Yazdandoust 1
  • Reza Mollaei 2
  • Hamid Reza Saba 3
1 Department of Civil Engineering, University of Qom,
2 Mostazafan Foundation, Gilan, Iran
3 Assistant professor - Department of Civil Engineering - Tafresh University - Tafresh - Iran,
چکیده [English]

Helical nails are a new type of reinforcement elements that have been widely used during the last decade. This has caused that despite their widespread use, the seismic behavior of geotechnical structures reinforced by them is still unknown. Therefore, it was attempted in the present study to evaluate the effects of some structural parameters on the dynamic performance of helical soil-nailed walls (HSNWs) using shaking table tests. For this purpose, eight reduced-scale wall models were constructed with different inclinations, lengths, and arrangements of helical nails and then subjected to input excitations with different durations. The response of each model to base excitation was determined in the form of fundamental frequency, acceleration amplification, facing displacement, and failure mechanism. The results showed that although a uniform increase in the nail length along the wall height significantly improved the seismic performance of the HSNWs, this improvement could also be achieved to some extent by increasing the length of the nails locally in the lower and upper halves of the walls reinforced by horizontal and inclined nails, respectively. The use of inclined nails instead of horizontal ones was an efficient solution to reduce the lateral displacement, the acceleration amplification, and changes in the frequency content. The effectiveness of this solution reduced with the use of shorter nails in the upper half of the wall and eventually minimized by reducing the length of the nails across the wall height. The nails located in the lower half of the wall were identified as having the greatest effect on the seismic performance of HSNWs when horizontal nails were used. The opposite occurred when inclined nails were used. A parabolic failure surface with a specific inflection point was observed to be the potential failure surface of the HSNW. The dimensions of the potential failure surface increased with an increase in the length and inclination of nails. Also, a combination of overturning and base sliding was identified as the predominant deformation mode in HSNWs, although the base sliding mode faded with an increase in the nail inclination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helical soil-nailed wall؛ Shaking table test
  • Failure mechanism
  • Seismic performance