تهیه‌ی خطوط هم‌شتاب طراحی براساس تحلیل خطر زلزله برای منطقه‌ی حرم مطهر امام‌ رضا (ع)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی زلزله، پژوهشکده ی ساختمان و مسکن

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تحلیل خطر زلزله و تهیه‌ی نقشه‌های هم‌شتاب برای سطوح خطر لرزه‌یی مختلف در حریم حرم مطهر امام‌رضا (ع) است. از آنجا که ساخت‌وسازهای حریم حرم مطهر امام‌رضا (ع) طول عمری بیش از ۵۰ سال دارند و برخی بناها نیز از ارزش و اهمیت تاریخی و مذهبی برخوردارند، به‌منظور طراحی مناسب و بهسازی لرزه‌یی ابنیه‌ی قدیمی و باارزش، تهیه‌ی شتاب طراحی در سطوح خطر لرزه‌ییِ مختلف مورد نیاز است. از این‌رو با استفاده از منابع مختلف، کاتولوگ داده‌های لرزه‌خیزی در شعاع ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلومتری منطقه جمع‌آوری و سپس پارامترهای لرزه‌خیزی توسط روش کیکو محاسبه شد. در ادامه، گسل‌های گستره‌ی طرح شناسایی و مدل‌سازی شد و به‌کمک روابط کاهندگی مناسب، با استفاده از نرم‌افزار SEISRISKIII مقادیر شتاب در سطوح خطر مختلف محاسبه و ضرایب درخت منطقی بر آنها اعمال شد. در نهایت نقشه‌های هم‌شتاب حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SEISMIC HAZARD ASSESSMENT OF IMAM REZA (PEACE BE UPON HIM) HOLY SHRINE REGION

نویسندگان [English]

  • G. Ghodrati Amiri 1
  • S.A. Razavian Amrei 1
  • S.R. Pashanejati 2
1 Dept. of Civil Engineering Iran University of Science and Technology
2 Building and Housing Research Center Tehran
چکیده [English]

The objective of performing this research is to analyze the earthquake hazard and to provide the iso-acceleration maps for different seismic hazard levels in the area of Imam Reza's (Peace Be upon Him) holy shrine. Since the construction in the vicinity of the holy shrine goes back fifty years, and some structures are historical and religious, in order to properly design and optimize the

historical places, it is needed to provide the design acceleration in different seismic hazard levels. So, by using different resources, the catalogue of the seismicity data; in the radii of 150 and 200 km of the area, have been collected and, then, the seismicity parameters have been computed by the Kijkio method. The seismicity parameters of the provinces, which have been presented by Mirzaei & et al., have been used. Then, the faults of the region have been detected and modeled and, by using the proper attenuation relationships and SEISERISK III software, the values of the acceleration at different levels are computed and the coeffcients of the logic tree are applied. Finally, the iso-acceleration maps are resulted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seismic hazard assessment
  • seismic parameters
  • horizontal acceleration
  • vertical acceleration
  • mashhad
  • Imam Reza (peace be upon him)'s holy shrine