الگوریتم حل تداخلات فضا در طول زمان در کارگاه‌های ساختمانی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشکده کامپیوتر، دانشگاه تهران

4 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

یکی از معیارهای سنجش صنعتی‌بودن کشورها حجم پروژه‌های عظیم عمرانی در آنهاست. عدم بهره‌گیری از دانش روز، بی‌توجهی به مدیریت ساخت صحیح و علمی، و استفاده از روش‌های قدیمی و ناکارآمد باعث شده است که بهره‌وری در این صنعت بسیار پایین‌تر از حد متعارف در کشورهای صنعتی باشد. در این نوشتار، با هدف بالابردن بازدهی کارگاه‌های ساختمانی، به بررسی عوامل این امر پرداخته شد. یکی از این عوامل تداخل منابع در طول زمان در فضای کارگاه است. بعد از مطالعه‌ی تحقیقات قبلی، بی‌توجهی به عامل زمان مورد توجه واقع شد و از آنجا که محدودیت فضای کاری بر بهره‌وری و مسیر بحرانی پروژه تأثیرگذار است، می‌بایست فضای موجود در کارگاه با دقت زیادی سازمان‌دهی شود تا تداخلات در سطح کارگاه کمینه شود و درنتیجه هزینه‌های مورد نیاز پروژه کاهش یابد. طرح جانمایی فضای کارگاه و برنامه‌ی زمان‌بندی فعالیت‌ها اگرچه به‌عنوان عوامل مستقل در یک پروژه دیده می‌شوند اما عدم توجه به وابستگی آنها موجب تغییرات چشمگیری در برنامه‌های زمانی، بودجه‌بندی و حتی عوامل ایمنی و انگیزشی افراد دخیل در پروژه می‌شود. در این تحقیق سعی شده است تا با بهره‌گیری از علوم ریاضی، مدیریتی، بهینه‌سازی و برنامه‌نویسی، روشی برای برنامه‌ی زمان‌بندی فضا ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN ALGORITHM FOR SOLVING SPACE CONFLICTS IN SITE CONSTRUCTION

نویسندگان [English]

  • M. Mofid 1
  • F. Hadjikhani 2
  • F. Amirghiasvand 3
  • P. Mohammadi 4
1 Dept. of Civil Engineering Sharif University
2 Science and Research Branch Azad University
3 Dept. of Computer Sciences Tehran University
4 Dept. of Industrial Engineering Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Ignorance of modern and scientific techniques, besides the lack of accurate and systematic management and the use of conventional methods, are the reasons behind much lower efficiency in the construction industry compared to developed countries. Selecting construction methods, scheduling activities, and planning the use of site space are the keys to constructing a project efficiently. During the construction process, a limited site will be occupied by a great number of temporary workers and facilities, as well as permanent ones. Since the limitation of workspace will greatly affect efficiency and the project critical path, it is important to precisely organize the available space to minimize con ict in the workshop (construction site) and the reduction of project costs. Site layout and activity scheduling have been tackled as independent problems, whose interdependence is often ignored at the planning stage and which causes many critical problems. In this paper, a method of space scheduling has been proposed, using mathematical sciences, management, conservation and computer programming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction Management
  • building project
  • space interaction
  • algorithm