مقایسه‌ی عملکرد الگوریتم‌های طیفی تخمین زاویه ی ورود و ارائه‌ی الگوریتمی با دقت بالا و سطرجدید و حجم محاسباتی کم

نویسنده

-

چکیده

در این نوشتار ابتدا الگوریتم‌های طیفی تخمین زاویه‌ی ورود ـ شامل روش‌های شکل‌دهنده‌ی پرتوو روش‌های مبتنی بر زیرفضا ارائه شده است. بازدهی الگوریتم‌ها در شرایط گوناگون )نظیر حساسیت به S‌N‌R، تعداد المان‌ها، تعداد داده‌های ورودی و همبسته‌بودن منابع سیگنال( بررسی شده است. همچنین حجم محاسباتی الگوریتم‌های مختلف بررسی شده‌اند. به‌دنبال آن روشی برای بهبود دقت در جداسازی منابع نزدیک به‌هم پیشنهاد شده است که از حجم محاسباتی کمی نیز برخوردار است. شبیه‌سازی‌های انجام‌شده مزیت روش پیشنهادی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the performance spectral estimation algorithms and the angle of arrival algorithm with high accuracy and low computational volume Strjdyd

نویسنده [English]

  • Khosrow Sadeghi
-
چکیده [English]

This article first spectral estimation algorithms, including angle of arrival Prtvv Shkldhndhy methods based methods Zyrfza is presented. Efficient algorithms In different conditions) such as sensitivity to SNR, the number of elements, the number of input data And Hmbsthbvdn signal sources (reviewed. Also, the computational volume Different algorithms were studied. Followed by a method for improving accuracy Sources close Bhhm separation has been suggested that some of the computational volume Also has. Conducted simulations of the proposed method shows advantages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angle of arrival estimation method for space radiation
  • Rayhyy processing