نویسنده = آزاد یزدانی
تخمین بیشینه‌ی پاسخ سیستم‌های غیرخطی تحت اثر طیف طرح حوزه‌ی نزدیک گسل بابه کارگیری روش‌های خطی‌سازی معادل

دوره 38.2، شماره 2.2، شهریور 1401، صفحه 89-98

10.24200/j30.2022.59600.3063

محمدرشید سلیمی؛ مهران بایزیدی؛ کامران نوبخت وکیلی؛ آزاد یزدانی


شبیه‌سازی زمین‌لرزه ی شبه‌پالس با استفاده از تبدیل هیلبرت بر پایه ی موجک

دوره 37.2، شماره 4.1، اسفند 1400، صفحه 69-79

10.24200/j30.2021.57546.2915

علی روشن میاوقی؛ آزاد یزدانی؛ محمدرشید سلیمی


ارزیابی قابلیت اعتماد ترکیب بارهای شامل بار باد در آیین‌نامه بارگذاری ایران

دوره 37.2، شماره 2.1، شهریور 1400، صفحه 11-18

10.24200/j30.2020.54912.2685

آرمان کاکایی؛ محمد رشید سلیمی؛ روشنک آماده؛ کامران نوبخت وکیلی؛ آزاد یزدانی