نویسنده = محمد فیاض
مطالعه ی عملکرد پنل جاذب موج انفجار در حفاظت از ابنیه و تأسیسات

دوره 39، شماره 3، آذر 1402، صفحه 37-50

10.24200/j30.2023.60842.3124

علی ابراهیم زاده؛ محمد فیاض؛ مهدی دهقان نژاد ثانی آبادی


ارزیابی عملکرد بتن پارچه‌یی در پناهگاه تعجیلی

دوره 38.2، شماره 3.1، آذر 1401، صفحه 15-25

10.24200/j30.2022.59061.3022

فرزاد امیری هنزا؛ محمد فیاض؛ محسن امین رعیا


بررسی تأثیر الیاف هیبریدی در مقاومت الکتریکی و مقاومت دینامیکی بتن در برابر انفجار بتن

دوره 38.2، شماره 1.2، خرداد 1401، صفحه 109-118

10.24200/j30.2021.57086.2877

امین جعفرنیا؛ رضا خدابخشی؛ محمد فیاض؛ سعید محمد