مطالعه ی عملکرد پنل جاذب موج انفجار در حفاظت از ابنیه و تأسیسات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه ایوان کی

چکیده

طرح مقاوم‌سازی وقتی کارآمد است که علاوه بر مقرون به صرفه بودن، تلفات جانی و خسارت زیربنایی را کاهش دهد و ابعاد و دامنه‌ی آسیب‌ها را هر چه بیشــتر محدود کند. طراحی و ساخت اغلب موانع مقاوم در برابر انفجار در انواع سازه‌ها به دلیل هزینه‌ی بالا از یک‌سو و احتمال کم رخداد انفجار در طول عمر سازه از سوی دیگر بهینه نیستند. در پژوهش حاضر پیشنهاد استفاده از روش ترکیبی تور مهارکننده در کنار پنل جاذب موج انفجار به عنوان الگویی جدید در حفاظت از ابنیه در
برابر انفجارهای خارجی مطالعه شده است. راکت در فاصله‌ی مشخصی از سازه‌ی اصلی توسط یک تور مقاوم مهار شده و پنل، موج ناشی از انفجار را جذب کرده است. با انجام مطالعه و آزمایش‌هایی روی انواع مواد جاذب، پنل منتخب معرفی و رفتار آن در مقابل تهدید در فاصله‌های مختلف به صورت عددی و میدانی ارزیابی شده است. نتایج شبیه‌سازی‌ها، تطابق مناسبی با آزمایش‌های میدانی داشته است که قابل تعمیم برای مقادیر مختلف خرج‌ها نیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Performance of Blast Wave Absorber Panel in Protecting Buildings and Facilities

نویسندگان [English]

  • A. EbrahimZadeh 1
  • M. Fayyaz 2
  • M. DehghanNejad 3
1 F‌a‌c‌u‌l‌t‌y o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g I‌m‌a‌m H‌o‌s‌s‌e‌i‌n U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
2 F‌a‌c‌u‌l‌t‌y o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g I‌m‌a‌m H‌o‌s‌s‌e‌i‌n U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
3 F‌a‌c‌u‌l‌t‌y o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g I‌v‌a‌n‌k‌i U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
چکیده [English]

The retrofitting plan is effective when, in addition to being cost-effective, it minimizes casualties, reduces infrastructure damage, and limits the extent and scope of damages as much as possible. The design and construction of most explosion-resistant barriers in all types of structures are not optimal due to the high cost on the one hand and the low probability of explosion during the life of the structure on the other hand. In this research, the proposal of using the combined method of restraining net along with the blast wave absorber panel as a new model in protecting the building against external explosions has been studied. The rocket is restrained at a certain distance from the main structure by a resistant net and the panel absorbs the wave caused by the explosion. By conducting studies and experiments on various absorbent materials, the selected panel was introduced and its behavior against threats at different distances was evaluated numerically and in the field. The results of the simulations were in good agreement with the field tests, which can be generalized for different amounts of charge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absorbing energy
  • Explosion wave
  • Numerical modeling
  • Abaqus
  • concrete fabric
  • Absorbent panel