نویسنده = محمدرشید سلیمی
تخمین بیشینه‌ی پاسخ سیستم‌های غیرخطی تحت اثر طیف طرح حوزه‌ی نزدیک گسل بابه کارگیری روش‌های خطی‌سازی معادل

دوره 38.2، شماره 2.2، شهریور 1401، صفحه 89-98

10.24200/j30.2022.59600.3063

محمدرشید سلیمی؛ مهران بایزیدی؛ کامران نوبخت وکیلی؛ آزاد یزدانی


شبیه‌سازی زمین‌لرزه ی شبه‌پالس با استفاده از تبدیل هیلبرت بر پایه ی موجک

دوره 37.2، شماره 4.1، اسفند 1400، صفحه 69-79

10.24200/j30.2021.57546.2915

علی روشن میاوقی؛ آزاد یزدانی؛ محمدرشید سلیمی