نویسنده = وحیدرضا اوحدی
تعیین تغییرات پتانسیل سطحی کائولینیت برای انتخاب الگوی بهینه شدت‌بخشی رفع آلاینده فلز سنگین در روش بهسازی الکتروکینتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.63098.3255

وحید رضا اوحدی؛ محمد امین فرهپور؛ فاطمه فریدی؛ سجاد گوهری