نویسنده = علی معصومی
اندرکنش شبکه ی قطری پیرامونی و هسته ی داخلی در سیستم سازه‌یی شبکه ی قطری

دوره 33.2، شماره 3.1، آذر 1396، صفحه 105-112

10.24200/j30.2017.20070

علی معصومی؛ آزاده جلالی سنگانی؛ علی خیرالدین


ارتقاء سطح عملکرد سازه‌ها با استفاده از کنترل فعال بهینه‌ی‌لحظه‌یی

دوره 2-29، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 77-85

مهدیه منصوری؛ علی معصومی؛ محمد شوشتری