نویسنده = اقبال شاکری
ارزیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد پروژه‌های ساخت از منظر ذی‌نفعان

دوره 38.2، شماره 4.2، اسفند 1401، صفحه 83-93

10.24200/j30.2022.60658.3115

سید علیرضا فاطمی؛ اقبال شاکری؛ وحید شاه حسینی


چالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی

دوره 32.2، شماره 3.1، آذر 1395، صفحه 131-144

اقبال شاکری؛ محمدرضا افشار؛ امید امیری