نویسنده = محمد علیایی
تحلیل عددی شمع سرگیردار مدفون در خاک برای برآورد رابطه‌ی ظرفیت باربری جانبی

دوره 32.2، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 51-59

محمد علیایی؛ نرجس حسابی راد؛ منصور مصلی نژاد


تأثیر سختی کلاهک در رفتار گروه شمع تحت اثر بار زلزله

دوره 2-30، شماره 4.1، دی 1393، صفحه 25-34

محمد علیایی؛ کمیل خاکپور


تعیین پارامترهای مدل رفتاری C‌a‌m - C‌l‌a‌y در مدل‌سازی رفتار خاک ماسه‌یی در آزمایش سه‌محوری

دوره 2-30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 97-106

زهره خلیلی؛ سیدشهاب الدین یثربی؛ محمد علیایی