تحلیل عددی خاکریزهای راه مسلح به ژئوسل و بررسی پارامترهای مؤثر در عملکرد سیستم تسلیح با ژئوسل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ژئوسل‌ها از انواع ژئوسینتتیک‌ها هستند که اخیراً جهت تسلیح خاک به‌کار برده شده‌اند. با توجه به عملکرد منحصر به‌فرد این نوع سیستم تسلیح )محصورکنندگی بالا ناشی از هندسه سه‌بعدی(، استفاده از آن‌ها در حال توسعه بوده و پژوهش‌های وسیعی روی آن‌ها در حال شکل‌گیری است. مطالعات آزمایشگاهی نسبتاً وسیعی روی سیستم تسلیح با ژئوسل صورت گرفته است، اما مطالعه‌ی عددی عملکرد آن‌ها، که برای درک رفتار دقیق‌شان لازم است، بندرت انجام شده است. به همین دلیل روش‌های تئوری و طراحی موجود برای این سیستم، بسیار عقب‌تر از کاربردهای آن در زمینه‌های مختلف از جمله در راه‌سازی است. لذا در این پژوهش، به مطالعه‌ی عملکرد سیستم تسلیح با ژئوسل در خاکریزهای راه و عوامل مؤثر در آن بر مبنای روش عددی تفاضل محدود با استفاده از نرم‌افزار F‌L‌A‌C3D پرداخته شده و تأثیر پارامترهای خاک درون ژئوسل و نیز نحوه‌ی قرارگیری لایه‌های ژئوسل در عملکرد این خاکریزها مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها