نویسنده = عباس افشار
شبیه‌سازی پیامدهای هم‌زمان ریسک‌ها بر روی هزینه و زمان پروژه با در نظرگرفتن عدم قطعیت‌ها

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 3-11

فرناد نصیرزاده؛ مصطفی خانزادی؛ عباس افشار


الگوی مدیریت ریسک در پروژه‌های B‌O‌T، توسعه‌ی چهارچوب مفهومی محدوده ـمنافع

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 87-95

گرشاسب خزائنی؛ مصطفی خانزادی؛ عباس افشار


مدل چند معیاره‌ی ارزیابی موفقیت ایده‌آل پروژه‌های B‌O‌T، ساختار و کاربرد مدل

دوره 2-28، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 45-55

گرشاسب خزائنی؛ مصطفی خانزادی؛ عباس افشار


تصمیم‌گیری گروهی فازی ناهمگن در مدیریت یک‌پارچه منابع آب

دوره 2-27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 123-131

حجت میان آبادی؛ عباس افشار


شبیه‌سازی عملکرد مخازن برقابی به روش پویایی سیستم

دوره 20، شماره 27، تیر 1383، صفحه 59-69

محمدرضا جلالی؛ عباس افشار


مروری بر روش شاخص‌های کیفی آب‌های سطحی و کاربرد ان در پهنه‌بندی قسمتی از رودخانه‌ی کارون

دوره 20، شماره 27، تیر 1383، صفحه 77-87

غلامرضا اسداله‌فردی؛ عباس افشار؛ نسرین شیخستانی