نویسنده = محمد جلیل زاده افشاری
اثر محل بازشوی متمرکز در کاهش ظرفیت برشی دیوارهای برشی فولادی

دوره 33.2، شماره 1.2، خرداد 1396، صفحه 25-33

10.24200/j30.2017.1113

مجید قلهکی؛ محمد جلیل زاده افشاری


آنالیز دقیق توالی ساخت و مقایسه ی آن با آنالیز متداول و روش تقریبی ضرایب اصلاح

دوره 32.2، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 81-92

علی خیرالدین؛ مجید قلهکی؛ محمد جلیل زاده افشاری