نویسنده = امید رضایی فر
بررسی رفتار پانل های ساندویچی با مصالح شاتکریتی کم سیمان

دوره 37.2، شماره 4.1، اسفند 1400، صفحه 49-56

10.24200/j30.2021.56800.2858

سحر صفری؛ امید رضایی فر؛ مجید قلهکی


بررسی اثر فاصله بین ورق فولادی و پوشش بتنی بر رفتار دیوار برشی فولادی کمانش‌تاب

دوره 36.2، شماره 2.1، شهریور 1399، صفحه 13-25

10.24200/j30.2018.50618.2333

محمد صادق رحیمی خواه؛ مجید قلهکی؛ امید رضایی فر


ارزیابی بهسازی قاب بتن‌آرمه با دیوار برشی فولادی به روش‌های اتصال مختلف

دوره 35.2، شماره 1.1، خرداد 1398، صفحه 55-65

10.24200/j30.2018.2024.2065

مجید قلهکی؛ مریم بای پور؛ امید رضایی فر