نویسنده = احمد فهیمی فر
تحلیل تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با درنظر گرفتن نیروهای تراوش

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 65-76

احمد فهیمی فر؛ محمدرضا زارعی فرد


روشی تحلیلی برای تخمین تغییر شکل‌های خزشی جدار تونل‌های دایروی

دوره 2-26، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 67-72

احمد فهیمی‌فر؛ فرشاد منشی زاده تهرانی


تحلیل عینی پدیده "مکان‌یابی کرنش"

دوره 22، شماره 33، تیر 1385، صفحه 45-53

هومن شبیری؛ احمد فهیمی‌فر؛ سیدعبدالعظیم امیرشاه‌کرمی