نویسنده = علی پاک
مدلسازی عددی فرونشست زمین ناشی از استخراج آبهای زیرزمینی با لحاظ کردن اثرات غیر اشباع و به روش بدون المان گالرکین (EFG)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.59625.3256

احمد تورئی؛ علی پاک؛ محمدعلی ایرانمنش


بررسی فرآیند تحکیم وزنی خاک‌های خیلی نرم با مدل‌سازی عددی

دوره 24، شماره 46.1، اسفند 1387، صفحه 45-51

علی پاک؛ سوده صمیمی


طبقه‌بندی زائدات جامد صنعتی و اهمیت ان در بازیافت و تعیین نوع مدفن مهندسی

دوره 22، شماره 33، تیر 1385، صفحه 55-65

علی پاک؛ مسعود تجریشی؛ حمید طاهری شهرآئینی