کلیدواژه‌ها = تحلیل اجزاء محدود
بررسی تاثیر نسبت ارتفاع تیر به عرض مقطع ستون بر حالت شکست و عرض موثر دال در قاب های خمشی بتن مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2024.63024.3269

علی خلیلی؛ فریبرز ناطقی الهی


رفتار اتصالات کناری تیر عریض– ستون بتن مسلح دارای خروج از مرکزیت محور تیر نسبت به محور ستون

دوره 34.2، شماره 2.1، شهریور 1397، صفحه 3-12

10.24200/j30.2018.1350

میثم مقیمی دهکردی؛ عباسعلی تسنیمی؛ سارا میرزا باقری