کلیدواژه‌ها = مشخصات مکانیکی
تأثیر سنگدانه ‎ها در مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن

دوره 37.2، شماره 4.1، اسفند 1400، صفحه 81-92

10.24200/j30.2021.57637.2923

علیرضا کبودان؛ محمود نادری