کلیدواژه‌ها = دیوار خاک مسلح پله‌ای
بررسی عملکرد دیوارهای خاک مسلح پله‌ای بعنوان تکیه‌گاه پل‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.61741.3194

مجید یزدان دوست؛ آتاناز بهرامی بلفه تیموری


مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی بر روی دیوارهای خاک مسلح پله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62396.3221

مجید یزداندوست؛ امیرحسین رسولی جمنانی