کلیدواژه‌ها = میراگر اصطکاکی
ارزیابی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته ی بتنی با تیر همبند فولادی پس‌کشیده

دوره 36.2، شماره 4.1، اسفند 1399، صفحه 93-105

10.24200/j30.2020.54221.2621

محمدسجاد زارعیان؛ محمدرضا اصفهانی؛ عبدالله حسینی


کنترل پیچش ساختمان‌های یک‌طبقه‌ی نامتقارن جرمی توسط میراگرهای اصطکاکی

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 9-15

جمال الدین برزویی؛ عبدالرضا سروقدمقدم