کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی فیزیکی
بررسی اثر عمق مدفون و قطر تک‌شمع بر عملکرد لرزه‌ای توربین بادی فراساحلی با انجام مدل‌سازی فیزیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.63213.3262

علیرضا باطنی؛ مجید مرادی


تعیین پارامترهای رفتاری آبرفت درشت‌دانه ی تهران به کمک آزمایش های پرسیومتری برجا و آزمایشگاهی

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 43-55

محمد امامی؛ سیدشهاب الدین یثربی؛ محمدحسن بازیار


اثر سرعت بارگذاری بر ظرفیت باربری شالوده‌های نواری واقع بر خاک ماسه‌یی مسلح به ژئوگرید

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 39-47

سید مجدالدین میرمحمدحسینی؛ سعید ابریشمی