کلیدواژه‌ها = ضریب شبه استاتیکی
مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی بر روی دیوارهای خاک مسلح پله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62396.3221

مجید یزداندوست؛ امیرحسین رسولی جمنانی


تعیین ضریب شبه استاتیکی دیوارهای خاک مسلح بر اساس عملکرد لرزه‌یی

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 33-43

علی کمک پناه؛ رضا صادق زادگان؛ مجید یزدان دوست