کلیدواژه‌ها = بارگذاری چرخه‌یی
اثر فرضیات سخت‌شدگی چرخه‌یی فولاد در رفتار اتصالات فولادی

دوره 31.2، شماره 2.1، شهریور 1394، صفحه 35-44

شریف شاه بیک؛ سجاد صادقی دزکی


مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از مهاربندی کابلی

دوره 2-29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 95-101

یوسف حسین زاده؛ محمدرضا فرج پور