کلیدواژه‌ها = بتن خودتراکم
اثر هندسه ی مقطع نمونه در مقاومت فشاری بتن خودتراکم مسلح به الیاف پلی وینیل الکل

دوره 37.2، شماره 4.2، اسفند 1400، صفحه 113-120

10.24200/j30.2021.58023.2950

ایمان عباسی نتاج عمرانی؛ عزیزاله اردشیر بهرستاقی؛ سیدعلی سعیدیان


بررسی خواص مکانیکی و رئولوژیکی بتن خودمتراکم بازیافتی و تقویت آن با میکروسیلیس

دوره 36.2، شماره 2.1، شهریور 1399، صفحه 91-104

10.24200/j30.2018.51399.2401

محمود اکبری؛ مهدی ظهرابی؛ منیره قندهاری


ارزیابی مقاومت مکانیکی بتن خودتراکم حاوی الیاف تحت حرارت های بالا

دوره 34.2، شماره 4.2، اسفند 1397، صفحه 15-24

10.24200/j30.2019.1443

علی صدرممتازی؛ بهزاد طهمورسی؛ محمدصادق طهمورسی


تأثیر الیاف پلی‌پروپیلن در چسبندگی میان بتن و آرماتور در بتن خودتراکم

دوره 31.2، شماره 2.1، شهریور 1394، صفحه 97-104

سیدحمید هاشمی؛ سیداحسان حسینی