کلیدواژه‌ها = فرسایش داخلی
طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی مطالعه فرسایش داخلی خاک در جریان دوبُعدی

دوره 37.2، شماره 1.2، خرداد 1400، صفحه 51-59

10.24200/j30.2020.55119.2701

وحید پاچیده؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی


مقایسه نرخ فرسایش خاک ماسه لای‌دار تثبیت شده با سیمان و نانورس

دوره 36.2، شماره 4.2، اسفند 1399، صفحه 143-150

10.24200/j30.2020.54801.2714

شقایق سادات بابایی؛ سیدمحمدعلی زمردیان؛ جهانشیر محمدزاده هابیلی


بررسی تأثیر تثبیت‌کننده‌های شیمیایی نوین در فرسایش داخلی در سدهای خاکی

دوره 2-30، شماره 4.2، دی 1393، صفحه 73-78

سیدمحمدعلی زمردیان؛ حمیدرضا کوه پیما