کلیدواژه‌ها = سختی
بررسی چیدمان میلگرد بر شکل پذیری دیوار برشی بتنی با شبیه سازی اجزا محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1404

10.24200/j30.2024.63525.3282

ابراهیم کوچکی؛ ارش سیاری


بررسی اثر فاصله بین ورق فولادی و پوشش بتنی بر رفتار دیوار برشی فولادی کمانش‌تاب

دوره 36.2، شماره 2.1، شهریور 1399، صفحه 13-25

10.24200/j30.2018.50618.2333

محمد صادق رحیمی خواه؛ مجید قلهکی؛ امید رضایی فر


بررسی اثر محل قرارگیری و تعداد بازشو در عملکرد دیوار برشی کامپوزیت

دوره 34.2، شماره 2.2، شهریور 1397، صفحه 59-69

10.24200/j30.2018.1364

فرشاد بهزادی نیا؛ علیرضا رهایی


ارزیابی رفتار دیوار برشی فولادی با بازشو تقویت شده

دوره 32.2، شماره 2.1، شهریور 1395، صفحه 79-89

محمدعلی برخورداری؛ سیدعلی اصغر حسین زاده؛ مهدی صدیقی


اثر ورق نازک فولادی پرکننده در رفتار مهاربند واگرای هشت

دوره 32.2، شماره 1.2، خرداد 1395، صفحه 67-78

مجید قلهکی؛ سیدمیثم احمدی