کلیدواژه‌ها = روش حجم محدود
ارزیابی مدل‌های تلاطمی در شبیه‌سازی امواج تیز ایستا در جریان‌های فوق بحرانی کانال‌ها

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 17-27

ابراهیم علامتیان؛ محمد رضا جعفرزاده


مدل عددی آب کم‌عمق برای شبیه‌سازی بالاروی امواج بلند

دوره 2-27، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 107-115

علی مهدوی؛ ناصر طالب بیدختی


شبیه‌سازی حرکات شناور به روش حجم محدود

دوره 24، شماره 42، خرداد 1387، صفحه 81-88

روزبه پناهی؛ ابراهیم جهانبخش؛ محمد سعید سیف