موضوعات = آب و محیط زیست
تصفیه آب‌های زیر زمینی توسط تلفیق فرایند الکتروکینتیک با موانع واکنش‌دهنده نفوذپذیر حاوی کربن فعال دانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1403

10.24200/j30.2024.63708.3283

مریم رکن الدینی؛ نادر مختارانی


تخمین آزمایشگاهی ضرایب پراکندگی طولی و عرضی رسوب‌های ماسه‌یی در حالت اشباع

دوره 35.2، شماره 3.1، آذر 1398، صفحه 33-38

10.24200/j30.2019.20923

محمدرضا ناظم؛ کیومرث ابراهیمی؛ عبدالمجید لیاقت؛ شهاب عراقی نژاد