موضوعات = سازه و زلزله
پیشنهاد روش خطی‌سازی معادل برای سیستم‌های مرکزگرا با برکنش کنترل‌شده

دوره 35.2، شماره 1.1، خرداد 1398، صفحه 67-80

10.24200/j30.2018.2070.2084

نوید رهگذر؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ آرمین عظیمی‌نژاد