تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و نفت - دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

تفاله‌ی چغندرقند که از منابع غنی پلی ساکاریدی است، از ضایعات کارخانجات تهیه‌ی قند از چغندرقند حاصل می‌شود. نمونه‌هایی از این تفاله به‌صورت برگ‌های تر و خشک، از کارخانه‌ی قند شاهرود تهیه شد. نمونه‌های تر ابتدا برای انجام مطالعات در دمای $-{20}^{c‌i‌r‌c}c$ نگه‌داری، و سپس در دمای ۱۰۰−۵۰ درجه سانتی‌گراد در سینی خشک‌کن با هوای داغ قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که دمای بهینه برای تولید تفاله خشک برگی مناسب ۸۰ درجه سانتی‌گراد است؛ و کیفیت نمونه‌ی خشک‌شده در این دما از سایر نمونه‌ها بهتر است. مطالعات آماری نیز حاکی از اختلاف معنی‌دار بین نمونه‌های خشک شده در دماهای متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SUGAR BEET PULP, DETERMINATION AND DRYING

نویسندگان [English]

  • I. Alemzadeh 1
  • S. Galeshi 2
  • M. Hosseini 3
  • N. Torbatinegad 2
1 Dept. of Chemical Engineering and Petroleum Sharif University of Technology
2 Agricultural Science and Natural Resource Gorgan University
3 Dept. of Chemical Engineering Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Sugar beet pulp is a rich source of polysaccharide. Sugar beet pulp is produced from the industrial waste of sugar beet factories. Dry and wet leaf-type pulp were prepared from the Shahrood sugar industries. Wet samples were preserved at -20 0C and were studied for drying at 50- sm} w100 0C in a tray drier with hot air. The results indicate that 80 0C was the optimal temperature for drying wet
pulp and the quality of dry samples under these conditions were better than other samples. Statistical analysis indicated the significant differences between the samples at various temperatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -