دوره و شماره: دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، مهندسی شیمی، فروردین 1387، صفحه 1-80 

پژوهشی

سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید

صفحه 3-8

جمشید خورشیدی مال احمدی؛ منصور کلباسی؛ مرتضی سهرابی؛ فاطمه زهیری بشمن؛ سیدسیامک اشرف تالش


تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن

صفحه 9-12

ایران عالم زاده؛ سرا... گالشی؛ محمد حسینی؛ نورمحمد تربتی نژاد


یادداشت فنی

شبیه‌سازی خشک‌کردن پاششی پودر شوینده

صفحه 41-47

منصور کلباسی؛ مهدی محمدی


حذف کدورت و تولید آب انار با شفافیت مناسب

صفحه 49-52

حسین عزیزی طائمه؛ جلیل رضوی؛ اخترالملوک کاظمی ویسری