تأثیر سطح عملکرد قاب خمشی بتن مسلح ویژه بر رفتار غیرخطی ـ لرزه‌یی اتصالات تیر ـ ستون میانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تحلیل اتصالات میانی تیر -ستونِ قاب‌های خمشی بتن مسلح ویژه در سطوح عملکرد مختلف به روش اجزاء محدود است. در این نوشتار با ساخت مدل‌های عددی به‌منزله‌ی نمونه‌های کم‌هزینه و سهل‌الوصول در بسته‌ی نرم‌افزاری اجزاء محدود ANSYS، تحلیل‌هایی بر روی اتصالات میانی تیر -ستون در سازه‌هایی که مطابق آیین‌نامه‌ی بتن ایران «آبا»، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شده‌اند، انجام و رفتار این اتصالات در قاب‌های خمشی بتن مسلح ویژه در سطوح عملکرد مختلف بررسی شده است. در این پژوهش رفتار بیش از ۳۰ اتصال میانی تیر -ستون به کمک روش‌های عددی غیرخطی ارزیابی و محل تشکیل اولین لولای خمیری در مجموعه‌ی اتصال و نیز اثر سطح عملکرد کلی قاب بر رفتار اتصال بررسی شده است. علاوه بر این به دلیل قابلیت‌های خاص مدل‌های اجزاء محدود، آثار برخی دیگر از متغیرها همچون مقدار خاموت‌ها در اتصال، مقاومت فشاری بتن، مقاومت جاری‌شدگی فولاد، مقدار میلگردهای طولی تیر و نیروی محوری ستون بر رفتار اتصال ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها