آشکارسازی چند کاربره برای سیستم‌های DS/CDMA در محیط محوشونده چند مسیره

نویسندگان

1 گروه برق - دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

2 دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MULTIUSER DETECATION OF DS/CDMA SIGNALS IN MULTIPATH FADING CHANNELS

نویسندگان [English]

  • M. G.Shayesteh 1
  • M. Nassiri Kenari 2
  • R. Bakshi Damani 2
1 Dept. of Electric Engineering, Urmia University
2 School of Electrical Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -