ارائه روشی جهت اجرای وصله ستون‌های فولادی به منظور بهبود مسیر انتقال نیرو و تسهیل اجرا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشکده مهندسی عمران - دانشکدگان فنی - دانشگاه تهران

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران. تهران، ایران

چکیده

وصله ستون‌ها همواره از مسائل چالش‌برانگیز مهندسان در طراحی و اجرای سازه‌های فولادی بوده است. از چالش‌های موجود می‌توان به مسیر طولانی و غیرمستقیم انتقال نیرو،‌ پیچیدگی و خطاهای اجرا، غیرمطلوب بودن به لحاظ اقتصادی و محدودیت اجرایی در برخی مقاطع ستون‌ها اشاره کرد. در این تحقیق برای رفع مشکلات فوق از یک ورق تخت میانی بین دو ستون با جوش شیاری جهت انتقال نیرو استفاده شد. رفتار ستون‌های وصله‌شده شامل دو نوع مقطع قوطی‌شکل و H شکل با اختلاف بعد مقطع پایین و بالا از صفر تا 5/12 سانتیمتر با تحلیل اجزاء محدود بررسی شده و حداقل ضخامت لازم ورق میانی جهت تأمین مقاومت ناحیه وصله‌شده به دست آمد. نتایج نشان داد این وصله در ستون‌های با ابعاد و اختلاف بعدهای رایج عملکرد مطلوبی به لحاظ تأمین مقاومت و سختی مورد نیاز دارد. با افزایش اختلاف بعد مقاطع ستون، تقاضا در ورق وصله افزایش یافته و نیاز به ورق ضخیم‌تری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Method for Splicing Steel Columns to Improve Force Path and Facilitate Construction

نویسندگان [English]

  • Shiva Mahdlooyi 1
  • Amir Reza Ghiami Azad 2
  • Seyed Rasoul Mirghaderi 3
1 School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran
3 Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Current methods of splicing columns with different depth sizes have a long total load path as well as large and expensive details. These details are sometimes overly complicated and hard to fabricate. To shorten the load path and make fabrication easier and more economical, a middle plate is proposed in this study to be placed between two columns to connect them. The plate is butt-welded to both lower and upper portions of the column. Although this type of splice has been used occasionally in steel structures, its behavior is mainly unknown and research and code guidance regarding this type of splice are very limited. The current research aimed to clarify the overall behavior of columns connected by this type of splice and obtain the minimum plate thickness required for typical columns to meet codes provisions. To provide the possibility of filling potential hollow sections with concrete, it is recommended to use a hallow plate in box-shaped columns. This study conducted finite element analysis on box- and H-shaped columns with different upper column depth. The influence of the plate thickness and shape on the strength and stiffness of splice in each combination was studied and minimum plate thickness was obtained. The splice exhibited satisfactory strength and stiffness in regular combinations. In combination with an upper column depth reduction of less than 5cm in box-shaped profiles and less than 7.5cm in the H-shaped profiles, the splice plate with a thickness of 5cm or more meets the criteria for both strength and stiffness. Decreasing the upper column depth increases the demand on the splice plate and a thicker plate is needed. Moreover, the shape of the splice plate, i.e., hollow plate or regular plate, had a large impact on the column behavior as the required thickness was greater in hollow plates. Results of stiffness analysis showed that decreasing the upper column depth and overall height of the column decreases the axial stiffness of the column.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Column splice
  • Middle plate
  • Minimum thickness
  • Hollow plate