تحلیل ردپاهای آب‌ آبی و خاکستری ساخت سازه‌های بومی با تأکید بر مناطق مختلف آب‌وهوایی ایران: یک مطالعه‌ی مقایسه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیلات علمی- دانشگاه بوعلی سینا

2 مدیریت ساخت، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی سینا

10.24200/j30.2023.61517.3177

چکیده

صنعت ساخت ایران دارای تجربه غنی در ساخت بومی است که با شرایط اقلیم ایران سازگار و در راستای ساخت پایدار است. متاسفانه، ساخت بومی در حال فراموشی و ساخت نوین الگوی جایگزین آن است. با توجه به کمبود منابع آبی در ایران، ارائه راهکارهایی برای کاهش مصرف آب از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، ردپای آب ساختمان‌های بومی در مطالعات بررسی نشده است. این مقاله، با جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، از جمله 11 کارخانه مصالح و 34 ساختمان بومی (سنگی، چوبی، خشتی و آجری)، تحلیلی از ردپاهای آب خاکستری و آبی ساخت ساختمان‌های بومی در ایران با تأکید بر مناطق مختلف آب‌وهوایی ارائه می‌دهد. نتایج با ساختمان‌های نوین (بتنی و فولادی) مقایسه می‌شوند. ردپاهای آب آبی و خاکستری احداث ساختمان‌ها با استفاده از روش شبکه ردپای آب و ارزیابی چرخه حیات محاسبه می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند ساخت بومی الگویی مناسب برای کاهش مصرف آب و کاهش آلودگی آب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of blue and grey water footprints of traditional construction with emphasis on different climatic regions of Iran: a comparative study

نویسندگان [English]

  • S. Mahdi Hosseinian 1
  • Ali G. A. Sabouri 2
  • M. Karimipoor 2
1 Associate Professor- Bu-Ali Sina University
2 of Construction Engineering and Management of Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Traditional patters could be an effective solution for water consumption and pollution related problems of the construction industry. However, the water footprint of tradition buildings in Iran has not been investigated. Iran has rich experience in constructing traditional buildings. This paper presents a comprehensive analysis of the grey and blue water footprints of the construction of traditional buildings in Iran with emphasis on different climate zones. The results are compared with modern buildings (concrete and steel). High quality data related to 11 materials factories and 34 traditional buildings (stone, wood, clay and brick) are presented. Blue and grey water footprints of building materialization are calculated using water footprint network and life cycle assessment methods. The focus is on structures of buildings. The grey and blue water footprints of modern structures are 327 times and 1.5 times larger than the grey and blue water footprints of traditional structures, respectively. Steel and cement production are influential parameters in the grey water footprint of modern structures. Employee meals have the greatest impact on the water footprint of traditional structures. The blue water footprint dominates the water footprint of traditional structures, which is 2.26 times larger than the grey water footprint. Stone structures have a blue water footprint of 0.85 m3/m2, which is dominated by the blue water footprint of employees' food (38.82%) at construction sites. They have a smaller blue water footprint than adobe and brick structures (1.41 - 1.42 m3/m2) and close to the water footprint of wooden structures. The water footprint of brick structures is mainly influenced by the energy used (57.04%) for brick production. On the other hand, the grey water footprint dominates the blue water footprint of modern structures, which is 99.61 times larger than the blue water footprint. Steel structures have a blue water footprint of 1.86 m3/m2 and a grey water footprint of 208 m3/m2, the main pollutant of which is cadmium. Concrete structures have a blue water footprint of 1.60 m3/m2 and a grey water footprint of 137 m3/m2, with mercury as the main pollutant. From the water footprint perception, it is better to use concrete structures than steel structures, if both have suitable properties for the used conditions. According to the results, the non-use of traditional buildings leads to an increase in water consumption and pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blue water footprint
  • Grey water footprint
  • Traditional structures
  • life cycle assessment